rss
logo
 
dinsdag 25 september 2018

Statig

Het water in de riviertjes stijgt. Niet verwonderlijk met die sneeuwpoppen van I+R die in een klap smelten en al die regen die meent nu ook nog te moeten vallen alsof we nog niet genoeg neerslag hebben gehad de laatste tijd.

Je kunt dat stijgend waterpeil op meerdere manieren benaderen. Bijvoorbeeld door net als I+R nat te worden bij het voeren en onderweg naar de hooischuur na een blik op de Vierre te zeggen: goh, hoog water al hè. Dat is de gewone huis-tuin-en-keuken-I+R-methode.

In Luxemburg vond ik het altijd gezellig om op de radio te horen: 'D'Musel ass aus hir Bett geklamm' (de Moezel is uit haar bed geklommen). Dat heeft iets huiselijks, die Moezeloeverbewoners zijn zulke waterstanden gewend en gaan gewoon met hun bootje naar de bakker tot de kades weer droogvallen.

Dat kan indrukwekkender, dacht de Service d'études hydrologiques, de Sethy. Misschien moet men daar Franstalig voor zijn. De Sethy zegt niet 'l'eau monte'. Die zegt 'le niveau des rivières s'oriente progressivement à la hausse'.

Zo gebracht, zie ik het gewone volk ademloos en machteloos op de wal staan toekijken hoe het water statig hoger en hoger reikt en langzaam doch onontkoombaar hun schamele weiden overspoelt.

Vervelend voor het gewone volk. Maar men kan in elk geval niet mopperen dat het niet op gepaste wijze is aangekondigd.

Hoe dan ook, I+R zijn en pré-alerte de crue.


En waar is de rest? Hier en in het archief

design © 2018 - powered by InR